СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по вътрешен конкурентен избор за 2021 година

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“

---------------