СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по ЗОП за 2020 година

---------------

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП № 00870-2020-0006

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.11.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, административна сграда /28.10.2020г /.

---------------

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП № 00870-2020-0005

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 29.10.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, административна сграда /23.10.2020г/

---------------

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2020-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 18.08.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, административна сграда /13.08.2020г/

---------------

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2020-0003)

Заседанието на основание Чл.57, ал.4 от ППЗОП ще се проведе на 22.04.2020г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 4 /15.04.2020г /.

---------------

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (АОП 00870-2020-0002)

Заседанието на основание Чл.57, ал.4 от ППЗОП ще се проведе на 28.05.2020г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 4 /22.05.2020г /.

---------------

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД(АОП 00870-2020-0001)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 24.02.2020г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 4 /19.02.2020г /.

---------------