СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по ЗОП за 2019 година

---------------

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД(АОП 00870-2019-0008)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 23.12.2019г. от 11.30 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /18.12.2019г/

---------------

Доставка на хляб за нуждите на пациенти и дежурен персонал в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0007)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 05.12.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /02.12.2019г /.

---------------

Доставка на готова храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0006)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.12.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /04.12.2019г /.

---------------

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(AOП №00870-2019-0005)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 06.12.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /03.12.2019г /.

---------------

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 11.07.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /08.07.2019г/

---------------

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ, ЧУВАЛИ И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 08.08.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /05.08.2019г/

---------------

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД /АОП № 00870-2019-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 28.03.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /25.03.2019г/

---------------

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2019-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 07.03.2019г. от 11.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /01.03.2019г/

---------------