СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по ЗОП за 2018 година

---------------

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /AОП 00870-2018-0012/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 17.01.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /14.01.2019г/

---------------

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0011/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /26.11.2018г/

---------------

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛДБ"проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0009/

---------------

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал /АОП 00870-2018-0010/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 13.11.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /08.11.2018г/

---------------

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала /АОП 00870-2018-0008/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 01.10.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /26.09.2018г/

---------------

Доставка на лекарствени продукти идиетични храни за специални медицински цели в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 25.09.2018г. от 10.30 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /19.09.2018г/

---------------

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 25.09.2018г. от 10.15 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /19.09.2018г/

---------------

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 30.08.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /27.08.2018г/

---------------

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 06.07.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /03.07.2018г/

Съобщение на основание Чл.43, ал.4 от ЗОП: Г-н Арнаудов, в продължение на няколко години посочения от Вас номер на факс не отговаря. Изпращаме Ви документите на електронната поща с молба за потвърждение на получаването. Не отговаряте. Изпращаме повторно и въпреки повторна молба за потвърждение, Вие не изпълнявате задължението си, произтичащо от доброволното Ви участие в процедурите по ЗОП. Информираме Ви, че на профила на купувача е налично Решение №74 / 27.08.2018г. /28.08.2018/

---------------

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0003/

---------------

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2018-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 28.02.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /23.02.2018/

---------------

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2018-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 19.03.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /14.03.2018г/

---------------