СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по ЗОП за 2017 година

---------------

Доставка на хляб и готова храна за нуждите на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД по две обособени позиции - АОП 00870-2017-0006

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2017г. от 11.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /29.11.2017/

---------------

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 28.09.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /25.09.2017/

---------------

Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми за нуждите на СБАЛДБ" проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 23.06.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /20.06.2017/

---------------

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД /АОП № 00870-2017-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.06.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /06.06.2017/

---------------

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2017-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.06.2017г. от 10.15 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /06.06.2017/

---------------

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД /АОП № 00870-2017-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.03.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /06.03.2017/

---------------