СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Процедури по ЗОП за 2016 година

---------------

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД втора процедура /АОП № 00870-2016-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 13.12.2016г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11 /08.12.2016/

---------------

Доставка на лекарствени продукти /АОП № 00870-2016-0008/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 16.02.2017г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11 /13.02.2017/

Съобщение до Търговска Лига - НАЦ АД. На основание Чл.43, ал.4 от ЗОП информираме, че Решение №26/28.02.2017г Ви е изпратено на посочената от Вас електронна поща с електронен подпис на: 28.02.2017г. в 12.10ч и повторно на 01.03.2017г в 10.19ч. Публикуването на това съобщение е породено от отказа Ви да потвърдите получаването на документа, независимо, че на 01.03.2017г в 10.46 ч съобщението е прочетено два пъти от служители във Вашия офис.

---------------

Доставка на готова храна за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 22.11.2016г. от 10,30 часа в аудиторията на лечебното заведение.

---------------

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0006/

---------------

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 01.03.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология /24.02.2017/

Съобщение до Стеримед 93 ООД. На основание Чл.43, ал.4 от ЗОП Ви информираме, че Решение №36/31.03.2017г е изпратено на посочената от Вас електронна поща с електронен подпис на: 31.03.2017г. в 13.30ч. На 03.04.2017г на същия електронен адрес е изпратено напомняне за задължение за потвърждаване на получаването на документа. Публикуването на това съобщение автоматично Ви прави уведомени за резултатите от проведената процедура.

---------------