ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

  • Дата на публикуване: 05-07-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на медицински газове - газообразен медицински кислород, течен кислород и азотен оксид в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Допълнителна информация

Налични са следните файлове: