ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

  • Дата на публикуване: 02-07-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - Детска носилка - процедурна маса, Лежаща количка, Реанимационна шкаф количка, Процедурна лампа /преносима/, Болнично легло за новородени в съответствие с приложената техническа спецификация

Допълнителна информация

Налични са следните файлове: